(14kB)
Microsoft
MS Windows
MS Word
MS PowerPoint
MS Excel
MS Access
EGZAMINY

DAMY RADĘ


(16kB)
Wśród gór od urodzenia czuję się wspaniale i jak to mówią "drapię się tam, gdzie mnie nie swędzi", bo ciągnie mnie ich urok i tęsknota. Tutaj kilka wspomnień z wyprawy w Alpy. Wybrałem do wędrówki te najwyższe w Szwajcarii w kantonie Valais, gdzie znajduje się 45 czterotysięczników i najpiękniejsze w Europie lodowce.

Badanie struktury klasy szkolnej metodą Moreno

Każdy nauczyciel w szkole jest równocześnie wychowawcą, ale w stosunku do jednej klasy pełni rolę wychowawcy. Kiedy nauczyciel dostaje nową klasę, to na temat jej członków oraz na temat relacji pomiędzy nimi wie niewiele.

Zależność między frekwencją, a średnią ocen w klasie szkolnej

Według słownika języka polskiego frekwencja rozumiana jest jako przeciętna intensywność uczęszczania; liczba osób zgłaszających się, przebywających na imprezie, albo stosunek procentowy tej liczby do liczby rozporządzalnych miejsc. Frekwencja w szkole związana jest z pojęciem absencji uczniów. Absencja oznacza nieobecność, np. w szkole lub miejscu pracy.
INSTYTUCJE
www.men.waw.pl
ministerstwo
www.men.gov.pl
informacje MENiS
www.cke.edu.pl
CKE
www.kuratorium.wroclaw.pl
kuratorium
www.menis.pl
serwis nauczycieli
www.oke.wroc.pl
OKE
MACINTOSH
DYDAKTYKA
Języki programowania
Algorytmika
Turbo Pascal
C++
HTML
JavaScript
PHP
SQL
Zadania
Sprawdziany
Linux
Systemy operacyjne
Ćwiczenia w Windows
Komendy CMD w MS Windows 7
Ćwiczenia w Ubuntu
Komendy w SO Ubuntu
Inne
Grafika
Obróbka zdjęć
Flash MX
GIMP
Tworzenie filmu
Corel